Bai Ji Guan 2018 (white Rooster Crest)

$12.00 - $160.00

$12.00

Available: In stock

Harvest Date: 11/5/2018 Location: San yang peak 三仰峰 (Wu Yi Zheng Yan Garden ) Cultivar: Bai Ji Guan Cultivar Roasting level: 1-time Charcoal fire roasting,...